ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม
นักวิจัย : พิมผกา โพธิลังกา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมผกา โพธิลังกา . (2553). การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิมผกา โพธิลังกา . 2553. "การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิมผกา โพธิลังกา . "การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2553. Print.
พิมผกา โพธิลังกา . การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2553.