ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ธนาคารปูม้า บ้านท่าแคลง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ธนาคารปูม้า บ้านท่าแคลง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
นักวิจัย : ชุตาภา คุณสุข , พรพิมล กาญจนวาส , พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา(บุคคลภายนอก)
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุตาภา คุณสุข , พรพิมล กาญจนวาส , พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา(บุคคลภายนอก) . (2556). การจัดการทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ธนาคารปูม้า บ้านท่าแคลง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี.
    จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ชุตาภา คุณสุข , พรพิมล กาญจนวาส , พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา(บุคคลภายนอก) . 2556. "การจัดการทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ธนาคารปูม้า บ้านท่าแคลง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี".
    จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ชุตาภา คุณสุข , พรพิมล กาญจนวาส , พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา(บุคคลภายนอก) . "การจัดการทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ธนาคารปูม้า บ้านท่าแคลง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี."
    จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2556. Print.
ชุตาภา คุณสุข , พรพิมล กาญจนวาส , พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา(บุคคลภายนอก) . การจัดการทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ธนาคารปูม้า บ้านท่าแคลง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2556.