ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดย ชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดย ชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : ยุวดี ขูประภาวรรณ
คำค้น : การควบคุมโดยชีววิธี ไส้เดือนฝอยรากปม เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติ สูตรสำเร็จชนิดเม็ด
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุวดี ขูประภาวรรณ . (2556). การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดย ชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ.
ยุวดี ขูประภาวรรณ . 2556. "การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดย ชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ.
ยุวดี ขูประภาวรรณ . "การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดย ชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ, 2556. Print.
ยุวดี ขูประภาวรรณ . การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดย ชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ; 2556.