ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย / สายัณห์ อุ่นนันกาศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย / สายัณห์ อุ่นนันกาศ
นักวิจัย : สายัณห์ อุ่นนันกาศ
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , อินเตอร์เน็ต , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : ว 004 ส2611ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1322019 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/33564
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายัณห์ อุ่นนันกาศ . (2545). การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย / สายัณห์ อุ่นนันกาศ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สายัณห์ อุ่นนันกาศ . 2545. "การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย / สายัณห์ อุ่นนันกาศ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สายัณห์ อุ่นนันกาศ . "การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย / สายัณห์ อุ่นนันกาศ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. Print.
สายัณห์ อุ่นนันกาศ . การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย / สายัณห์ อุ่นนันกาศ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2545.