ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSFเพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper Gillus niger และ Saccharomyces cerevisae / รัฐพงศ์ ปกแก้ว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSFเพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper Gillus niger และ Saccharomyces cerevisae / รัฐพงศ์ ปกแก้ว
นักวิจัย : รัฐพงศ์ ปกแก้ว
คำค้น : เอทานอล , เชื้อเพลิง , แป้งมันสำปะหลัง , การหมัก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : ว 662.6692 ร113ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1310122 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/33497
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . (2545). การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSFเพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper Gillus niger และ Saccharomyces cerevisae / รัฐพงศ์ ปกแก้ว.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . 2545. "การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSFเพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper Gillus niger และ Saccharomyces cerevisae / รัฐพงศ์ ปกแก้ว".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . "การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSFเพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper Gillus niger และ Saccharomyces cerevisae / รัฐพงศ์ ปกแก้ว."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. Print.
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSFเพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper Gillus niger และ Saccharomyces cerevisae / รัฐพงศ์ ปกแก้ว. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2545.