ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลายหลายและการกระจายของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ ในลำธารที่ระดับความสูงต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / สมยศ ศิลาล้อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลายหลายและการกระจายของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ ในลำธารที่ระดับความสูงต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / สมยศ ศิลาล้อม
นักวิจัย : สมยศ ศิลาล้อม
คำค้น : แมลงหนอนปลอกน้ำ , อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย , ความหลากหลายทางชีวภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : ว/ภน 595.745 ส166ค , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1269300 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/33215
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมยศ ศิลาล้อม . (2543). ความหลายหลายและการกระจายของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ ในลำธารที่ระดับความสูงต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / สมยศ ศิลาล้อม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สมยศ ศิลาล้อม . 2543. "ความหลายหลายและการกระจายของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ ในลำธารที่ระดับความสูงต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / สมยศ ศิลาล้อม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สมยศ ศิลาล้อม . "ความหลายหลายและการกระจายของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ ในลำธารที่ระดับความสูงต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / สมยศ ศิลาล้อม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. Print.
สมยศ ศิลาล้อม . ความหลายหลายและการกระจายของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ ในลำธารที่ระดับความสูงต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / สมยศ ศิลาล้อม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2543.