ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถดถอยโลจิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ / พึ่งพร เนียมทรัพย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถดถอยโลจิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ / พึ่งพร เนียมทรัพย์
นักวิจัย : พึ่งพร เนียมทรัพย์
คำค้น : การวิเคราะห์การถดถอย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : ว 519.536 พ312ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1132398 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/32627
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พึ่งพร เนียมทรัพย์ . (2536). การถดถอยโลจิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ / พึ่งพร เนียมทรัพย์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พึ่งพร เนียมทรัพย์ . 2536. "การถดถอยโลจิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ / พึ่งพร เนียมทรัพย์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พึ่งพร เนียมทรัพย์ . "การถดถอยโลจิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ / พึ่งพร เนียมทรัพย์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2536. Print.
พึ่งพร เนียมทรัพย์ . การถดถอยโลจิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ / พึ่งพร เนียมทรัพย์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2536.