ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสำนึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านแบบเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ค.ศ.1975-2000 / ปณิตา สระวาสี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสำนึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านแบบเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ค.ศ.1975-2000 / ปณิตา สระวาสี
นักวิจัย : ปณิตา สระวาสี
คำค้น : แบบเรียน , ลาว -- ประวัติศาสตร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : ว 959.4 ป143ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1332971 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/31778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปณิตา สระวาสี . (2546). การสร้างสำนึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านแบบเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ค.ศ.1975-2000 / ปณิตา สระวาสี.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ปณิตา สระวาสี . 2546. "การสร้างสำนึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านแบบเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ค.ศ.1975-2000 / ปณิตา สระวาสี".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ปณิตา สระวาสี . "การสร้างสำนึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านแบบเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ค.ศ.1975-2000 / ปณิตา สระวาสี."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2546. Print.
ปณิตา สระวาสี . การสร้างสำนึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านแบบเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ค.ศ.1975-2000 / ปณิตา สระวาสี. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2546.