ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนธรรมการทำงานแบบพร้อมรับผิดของผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ / เอนก ชัยคำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรมการทำงานแบบพร้อมรับผิดของผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ / เอนก ชัยคำ
นักวิจัย : เอนก ชัยคำ
คำค้น : องค์การบริหารส่วนตำบล , องค์การบริหารส่วนตำบล -- ข้าราชการ , ผู้บริหาร -- เชียงใหม่ , ความรับผิดชอบต่อการบริหาร -- เชียงใหม่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : ว/ภน 352.17 อ551ว , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1332935 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/31775
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอนก ชัยคำ . (2546). วัฒนธรรมการทำงานแบบพร้อมรับผิดของผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ / เอนก ชัยคำ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
เอนก ชัยคำ . 2546. "วัฒนธรรมการทำงานแบบพร้อมรับผิดของผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ / เอนก ชัยคำ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
เอนก ชัยคำ . "วัฒนธรรมการทำงานแบบพร้อมรับผิดของผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ / เอนก ชัยคำ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2546. Print.
เอนก ชัยคำ . วัฒนธรรมการทำงานแบบพร้อมรับผิดของผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ / เอนก ชัยคำ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2546.