ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กง ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong on severity of knee osteoarthritis among the elderly / นภัส ทับกล่ำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กง ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong on severity of knee osteoarthritis among the elderly / นภัส ทับกล่ำ
นักวิจัย : นภัส ทับกล่ำ
คำค้น : ผู้สูงอายุ , ข้อเข่า -- ผู้ป่วย , การออกกำลังกาย , Dissertations, Academic -- Nursing
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : ว 610.7365 น1611ผ , W 4 น161ผ 2549 , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1385795 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/30429
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภัส ทับกล่ำ . (2549). ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กง ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong on severity of knee osteoarthritis among the elderly / นภัส ทับกล่ำ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
นภัส ทับกล่ำ . 2549. "ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กง ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong on severity of knee osteoarthritis among the elderly / นภัส ทับกล่ำ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
นภัส ทับกล่ำ . "ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กง ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong on severity of knee osteoarthritis among the elderly / นภัส ทับกล่ำ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2549. Print.
นภัส ทับกล่ำ . ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กง ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong on severity of knee osteoarthritis among the elderly / นภัส ทับกล่ำ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2549.