ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะเสี่ยง การรับรู้ภาวะเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ของผู้สูงอายุ / ลัญชนา จำปาทอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะเสี่ยง การรับรู้ภาวะเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ของผู้สูงอายุ / ลัญชนา จำปาทอง
นักวิจัย : ลัญชนา จำปาทอง
คำค้น : โรคกระดูกพรุน , ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่ , Dissertations, academic -- nursing
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : ว/ภน 616.716 ล113ภ , W 4 ล213ภ 2545 , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1313534 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/30155
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลัญชนา จำปาทอง . (2545). ภาวะเสี่ยง การรับรู้ภาวะเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ของผู้สูงอายุ / ลัญชนา จำปาทอง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ลัญชนา จำปาทอง . 2545. "ภาวะเสี่ยง การรับรู้ภาวะเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ของผู้สูงอายุ / ลัญชนา จำปาทอง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ลัญชนา จำปาทอง . "ภาวะเสี่ยง การรับรู้ภาวะเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ของผู้สูงอายุ / ลัญชนา จำปาทอง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. Print.
ลัญชนา จำปาทอง . ภาวะเสี่ยง การรับรู้ภาวะเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ของผู้สูงอายุ / ลัญชนา จำปาทอง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2545.