ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการสถานพักแรมราคาประหยัด : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / พิมพรรณ ขอดเฝือ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการสถานพักแรมราคาประหยัด : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / พิมพรรณ ขอดเฝือ
นักวิจัย : พิมพรรณ ขอดเฝือ
คำค้น : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , การจัดการโรงแรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : ว/ภน 647.9459362 พ366ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1283072 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/28705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพรรณ ขอดเฝือ . (2544). การจัดการสถานพักแรมราคาประหยัด : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / พิมพรรณ ขอดเฝือ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พิมพรรณ ขอดเฝือ . 2544. "การจัดการสถานพักแรมราคาประหยัด : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / พิมพรรณ ขอดเฝือ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พิมพรรณ ขอดเฝือ . "การจัดการสถานพักแรมราคาประหยัด : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / พิมพรรณ ขอดเฝือ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. Print.
พิมพรรณ ขอดเฝือ . การจัดการสถานพักแรมราคาประหยัด : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / พิมพรรณ ขอดเฝือ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2544.