ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สถาพร แสงสุโพธิ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สถาพร แสงสุโพธิ์
นักวิจัย : สถาพร แสงสุโพธิ์
คำค้น : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์ -- ผู้ป่วย , ทันตกรรม -- ฐานข้อมูล , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ทันตกรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : ว/ภน 617.6 ส142ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1295044 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/28342
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถาพร แสงสุโพธิ์ . (2544). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สถาพร แสงสุโพธิ์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สถาพร แสงสุโพธิ์ . 2544. "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สถาพร แสงสุโพธิ์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สถาพร แสงสุโพธิ์ . "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สถาพร แสงสุโพธิ์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. Print.
สถาพร แสงสุโพธิ์ . การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สถาพร แสงสุโพธิ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2544.