ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสืบทอดวัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนไทลื้อ : กรณีศึกษา ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / ฌัชชภัทร พานิช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสืบทอดวัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนไทลื้อ : กรณีศึกษา ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / ฌัชชภัทร พานิช
นักวิจัย : ฌัชชภัทร พานิช
คำค้น : การอนุรักษ์ป่าไม้ , ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี , วัฒนธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : ว/ภน 333.75 ฌ112ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1308495 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/28171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฌัชชภัทร พานิช . (2545). การสืบทอดวัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนไทลื้อ : กรณีศึกษา ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / ฌัชชภัทร พานิช.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ฌัชชภัทร พานิช . 2545. "การสืบทอดวัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนไทลื้อ : กรณีศึกษา ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / ฌัชชภัทร พานิช".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ฌัชชภัทร พานิช . "การสืบทอดวัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนไทลื้อ : กรณีศึกษา ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / ฌัชชภัทร พานิช."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. Print.
ฌัชชภัทร พานิช . การสืบทอดวัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนไทลื้อ : กรณีศึกษา ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / ฌัชชภัทร พานิช. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2545.