ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของชุมชนต่อการอนุรักษ์ปลาบึกที่ใกล้สูญพันธุ์บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / อานุภาพ วรรณคนาพล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของชุมชนต่อการอนุรักษ์ปลาบึกที่ใกล้สูญพันธุ์บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / อานุภาพ วรรณคนาพล
นักวิจัย : อานุภาพ วรรณคนาพล
คำค้น : ปลาบึก -- การอนุรักษ์ , เขื่อน -- เชียงใหม่ , เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : ว/ภน 639.31 อ254ท , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1302243 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/28149
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อานุภาพ วรรณคนาพล . (2544). ทัศนคติของชุมชนต่อการอนุรักษ์ปลาบึกที่ใกล้สูญพันธุ์บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / อานุภาพ วรรณคนาพล.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
อานุภาพ วรรณคนาพล . 2544. "ทัศนคติของชุมชนต่อการอนุรักษ์ปลาบึกที่ใกล้สูญพันธุ์บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / อานุภาพ วรรณคนาพล".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
อานุภาพ วรรณคนาพล . "ทัศนคติของชุมชนต่อการอนุรักษ์ปลาบึกที่ใกล้สูญพันธุ์บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / อานุภาพ วรรณคนาพล."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. Print.
อานุภาพ วรรณคนาพล . ทัศนคติของชุมชนต่อการอนุรักษ์ปลาบึกที่ใกล้สูญพันธุ์บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / อานุภาพ วรรณคนาพล. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2544.