ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร / พานิช อินต๊ะ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร / พานิช อินต๊ะ
นักวิจัย : พานิช อินต๊ะ
คำค้น : อาคาร -- การใช้พลังงาน , การใช้พลังงานไฟฟ้า , การใช้พลังงานความร้อน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : ว 621.402 พ253ร , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1322142 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/26500
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พานิช อินต๊ะ . (2546). ระบบการจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร / พานิช อินต๊ะ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พานิช อินต๊ะ . 2546. "ระบบการจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร / พานิช อินต๊ะ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พานิช อินต๊ะ . "ระบบการจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร / พานิช อินต๊ะ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2546. Print.
พานิช อินต๊ะ . ระบบการจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร / พานิช อินต๊ะ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2546.