ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาสายอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting violence behaviors of vocational students in Chiang Mai province / สุวพรรณ นาคะปรีชา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาสายอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting violence behaviors of vocational students in Chiang Mai province / สุวพรรณ นาคะปรีชา
นักวิจัย : สุวพรรณ นาคะปรีชา
คำค้น : ความรุนแรงในวัยรุ่น -- เชียงใหม่ , นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม , การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่ , การศึกษาทางวิชาชีพ -- เชียงใหม่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : ว/ภน 155.232 ส476ป , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1499257 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/25998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวพรรณ นาคะปรีชา . (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาสายอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting violence behaviors of vocational students in Chiang Mai province / สุวพรรณ นาคะปรีชา.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สุวพรรณ นาคะปรีชา . 2553. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาสายอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting violence behaviors of vocational students in Chiang Mai province / สุวพรรณ นาคะปรีชา".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สุวพรรณ นาคะปรีชา . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาสายอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting violence behaviors of vocational students in Chiang Mai province / สุวพรรณ นาคะปรีชา."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2553. Print.
สุวพรรณ นาคะปรีชา . ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาสายอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting violence behaviors of vocational students in Chiang Mai province / สุวพรรณ นาคะปรีชา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2553.