ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
นักวิจัย : มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
คำค้น : ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน , บ้านโป่ง (เชียงใหม่)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : ว/ภน 307.72 ม321ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1309063 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/22990
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ . (2545). กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ . 2545. "กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ . "กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. Print.
มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ . กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2545.