ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ถนอม บุญตัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ถนอม บุญตัน
นักวิจัย : ถนอม บุญตัน
คำค้น : สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง , โรงเรียนสันมหาพนวิทยา , การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่. อำเภอแม่แตง -- หลักสูตร , การบริหาร -- หลักสูตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : ว/ภน 372.19 ถ159ค , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1243761 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/22909
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ถนอม บุญตัน . (2542). ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ถนอม บุญตัน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ถนอม บุญตัน . 2542. "ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ถนอม บุญตัน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ถนอม บุญตัน . "ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ถนอม บุญตัน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542. Print.
ถนอม บุญตัน . ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ถนอม บุญตัน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2542.