ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเป็นผู้นำในชนบท : ศึกษากรณีตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / กำธร ธิฉลาด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเป็นผู้นำในชนบท : ศึกษากรณีตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / กำธร ธิฉลาด
นักวิจัย : กำธร ธิฉลาด
คำค้น : ผู้นำชนบท , ผู้นำชุมชน -- ลำพูน. อำเภอลี้ , ชีวิตชนบท -- ลำพูน. อำเภอลี้
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : ว/ภน 303.34 ก214ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1127851 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/22390
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กำธร ธิฉลาด . (2535). การเป็นผู้นำในชนบท : ศึกษากรณีตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / กำธร ธิฉลาด.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
กำธร ธิฉลาด . 2535. "การเป็นผู้นำในชนบท : ศึกษากรณีตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / กำธร ธิฉลาด".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
กำธร ธิฉลาด . "การเป็นผู้นำในชนบท : ศึกษากรณีตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / กำธร ธิฉลาด."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2535. Print.
กำธร ธิฉลาด . การเป็นผู้นำในชนบท : ศึกษากรณีตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / กำธร ธิฉลาด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2535.