ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของการเกษตรที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวงอ่างขาง และโครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร กิรติการกุล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของการเกษตรที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวงอ่างขาง และโครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร กิรติการกุล
นักวิจัย : ศิริพร กิรติการกุล
คำค้น : โครงการหลวงอ่างขาง , โครงการหลวงอินทนนท์ , เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่ , เกษตรที่สูง , ผลิตผลเกษตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : ว/ภน 338.10959362 ศ373ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1087414 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/21464
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร กิรติการกุล . (2532). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของการเกษตรที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวงอ่างขาง และโครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร กิรติการกุล.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ศิริพร กิรติการกุล . 2532. "การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของการเกษตรที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวงอ่างขาง และโครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร กิรติการกุล".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ศิริพร กิรติการกุล . "การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของการเกษตรที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวงอ่างขาง และโครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร กิรติการกุล."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2532. Print.
ศิริพร กิรติการกุล . การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของการเกษตรที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวงอ่างขาง และโครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร กิรติการกุล. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2532.