ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนและผลตอบแทนการทำไร่สับประรดเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม ของตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนและผลตอบแทนการทำไร่สับประรดเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม ของตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
นักวิจัย : อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
คำค้น : สับปะรด -- ต้นทุนการผลิต , สับปะรด -- ต้นทุนและประสิทธิผล , โรงงาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : ว/ภน 338.1344774 อ152ต , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1301696 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/21022
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . (2545). ต้นทุนและผลตอบแทนการทำไร่สับประรดเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม ของตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . 2545. "ต้นทุนและผลตอบแทนการทำไร่สับประรดเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม ของตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . "ต้นทุนและผลตอบแทนการทำไร่สับประรดเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม ของตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545. Print.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . ต้นทุนและผลตอบแทนการทำไร่สับประรดเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม ของตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2545.