ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาป่าชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / เชาวลิต รอบรู้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาป่าชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / เชาวลิต รอบรู้
นักวิจัย : เชาวลิต รอบรู้
คำค้น : โครงการพัฒนาป่าชุมชน , เกษตรกร -- เชียงใหม่. อำเภอสันทราย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : ว/ภน 630.92 ช517ป , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1202671 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/7634
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชาวลิต รอบรู้ . (2539). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาป่าชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / เชาวลิต รอบรู้.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
เชาวลิต รอบรู้ . 2539. "ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาป่าชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / เชาวลิต รอบรู้".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
เชาวลิต รอบรู้ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาป่าชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / เชาวลิต รอบรู้."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539. Print.
เชาวลิต รอบรู้ . ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาป่าชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / เชาวลิต รอบรู้. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2539.