ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของวัสดุปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้าในการรักษาแผลเบาหวานเรื้อรัง
นักวิจัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
คำค้น : แผลเบาหวาน , แผลเบาหวาน - - การรักษา , วัสดุปิดแผล - - นาโนไบโอเซลลูโลส , แผลเบาหวานเรื้อรัง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : hs2250 , http://hdl.handle.net/11228/4426 , WK810 ม246ก 2559 , 57-091
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาแผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้าได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยคุณสมบัติของนาโนไบโอเซลลูโลสสามารถดูดซับน้ำได้ถึง 200 เท่าของน้ำหนักแห้งของตัวเองและมีรูพรุนละเอียดขนาดประมาณ 200 นาโนเมตร และสามารถเปลี่ยน สภาพให้เป็นเจลได้จึงเหมาะสำหรับการให้ความชุ่มชื้นบริเวณพื้นผิวแผลในขณะเดียวกันก็สามารถให้เกิดมีการ ถ่ายเทออกซิเจนร่วมด้วย รวมถึงการที่แผ่นมีคุณสมบัตินิ่มและสามารถแนบไปกับพื้นผิวแผลซึ่งจะช่วยให้ทำ แผลได้ง่าย การผสมแร่เงินระดับนาโนสีฟ้าจะทำให้การแตกตัวของไอออนเงินเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะมี ผลดีต่อการฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดการติดเชื้อโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเซลผิวหนังและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผลทุก วัน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นคุณสมบัติของวัสดุปิดแผลแนวใหม่ที่ดี ดังนั้นเพื่อเป็นการศึกษาประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการใช้แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้าในการรักษาแผลเรื้อรังที่ พบได้บ่อยในประเทศไทย ขอบเขตการศึกษาวิจัยจะครอบคลุมแผลเท้าเบาหวานเรื้อรังในผู้ป่วยที่เข้ารับการ รักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 50 คน โดยจะเป็นการประเมินระยะเวลาในการหายของแผล การ ควบคุมการติดเชื้อ การดูดซับน้ำเหลืองจากแผล ความสะดวกในการเปลี่ยนแผล การลดจำนวนครั้งของการ ทาแผลและความเจ็บปวดจากการทำแผล รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาแผล ซึ่งเป็นการศึกษาต่อยอด หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์และยังไม่เคยมีการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้นอกจากทำ ให้ทราบถึงประสิทธิภาพแล้วยังจะช่วยให้ทราบถึงความคุ้มค่าในการใช้วัสดุปิดแผลแนวใหม่ (advance wound dressing) เมื่อนำมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถช่วยลดการนำเข้าวัสดุปิดแผลจากต่างประเทศ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นการช่วยพัฒนาลักษณะแผ่นปิดแผลให้มีขนาด และคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับแผลในตำแหน่งต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการหาย ของแผลนอกเหนือไปจากแผ่นปิดแผลแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะมีผลต่อการปรับปรุงการให้การรักษาให้ เหมาะสมกับผู้ป่วยไทยต่อไปในอนาคต

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

บรรณานุกรม :