ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบโนนมะเขือปลอดเหล้าต่อต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการดำเนินงานตามรูปแบบโนนมะเขือปลอดเหล้าต่อต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในชุมชน
นักวิจัย : ปิยธิดา พริ้งกระโทก
คำค้น : โนนมะเขือปลอดเหล้า , ปฏิบัติการวิจัยกึ่งทดลองในชุมชน , การลดปัญหาการดื่มสุรา
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยธิดา พริ้งกระโทก . (2558). ผลการดำเนินงานตามรูปแบบโนนมะเขือปลอดเหล้าต่อต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในชุมชน.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
ปิยธิดา พริ้งกระโทก . 2558. "ผลการดำเนินงานตามรูปแบบโนนมะเขือปลอดเหล้าต่อต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในชุมชน".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
ปิยธิดา พริ้งกระโทก . "ผลการดำเนินงานตามรูปแบบโนนมะเขือปลอดเหล้าต่อต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในชุมชน."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2558. Print.
ปิยธิดา พริ้งกระโทก . ผลการดำเนินงานตามรูปแบบโนนมะเขือปลอดเหล้าต่อต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในชุมชน. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2558.