ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสหรือแอลฟาอะไมเลสจากสมุนไพร 14 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนไทยรักษาโรคเบาหวาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสหรือแอลฟาอะไมเลสจากสมุนไพร 14 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนไทยรักษาโรคเบาหวาน
นักวิจัย : ชลทิต สนธิเมือง
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , ตำรับยา โรคเบาหวาน สมุนไพรพื้นบ้าน เอนไซม์แอลฟ่ากลูโคซิเดส เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลทิต สนธิเมือง . (2558). สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสหรือแอลฟาอะไมเลสจากสมุนไพร 14 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนไทยรักษาโรคเบาหวาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชลทิต สนธิเมือง . 2558. "สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสหรือแอลฟาอะไมเลสจากสมุนไพร 14 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนไทยรักษาโรคเบาหวาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชลทิต สนธิเมือง . "สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสหรือแอลฟาอะไมเลสจากสมุนไพร 14 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนไทยรักษาโรคเบาหวาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
ชลทิต สนธิเมือง . สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสหรือแอลฟาอะไมเลสจากสมุนไพร 14 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนไทยรักษาโรคเบาหวาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.