ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคกรดไหลย้อนและการประเมินผลของบทเรียนทางคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคกรดไหลย้อนและการประเมินผลของบทเรียนทางคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : ศรีรัตน์ กสิวงศ์
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . (2556). โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคกรดไหลย้อนและการประเมินผลของบทเรียนทางคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . 2556. "โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคกรดไหลย้อนและการประเมินผลของบทเรียนทางคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . "โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคกรดไหลย้อนและการประเมินผลของบทเรียนทางคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคกรดไหลย้อนและการประเมินผลของบทเรียนทางคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.