ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระทุสำหรับใช้รักษาสิว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระทุสำหรับใช้รักษาสิว
นักวิจัย : ธนภร อำนวยกิจ , เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ , ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำค้น : acnes, antibacterial, antioxidant, natural product, rhodomyrtone, Rhodomyrtus tomentosa , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : โครงการวิจัย NRU
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนภร อำนวยกิจ , เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ , ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย . (2556). การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระทุสำหรับใช้รักษาสิว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนภร อำนวยกิจ , เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ , ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย . 2556. "การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระทุสำหรับใช้รักษาสิว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนภร อำนวยกิจ , เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ , ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย . "การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระทุสำหรับใช้รักษาสิว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ธนภร อำนวยกิจ , เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ , ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย . การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระทุสำหรับใช้รักษาสิว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.