ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบผ้าไหมมัดหมี่จากลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลาย ส่วนประดับของปราสาทขอมในเขตอีสานใต้ ประเทศไทย
นักวิจัย : ประจญศานต์sombat
คำค้น : ผ้าไหม ออกแบบ ปราสาทขอม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปี พ.ศ.2554 ผู้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบต้นแบบลวดลายเรขศิลป์จากส่วนประดับของปราสาทเขาพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำจำนวน 14 ลาย และได้ทำไปเผยแพร่สู่กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพื้นบ้านทดลองผลิตจำนวน 3 กลุ่ม ในจำนวน 8 ลาย ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่อันเป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอมือลวดลายที่สวยงามแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ซึ่งหากได้มีการวิจัยออกแบบผ้าไหมมัดหมี่จากลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอมอื่นในเขตอีสานใต้และมีการผลิตผ้าทอตามลวดลายที่ออกแบบใหม่เพิ่มเติมจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาศิลปะขอมในเขตอีสานใต้ ให้เพิ่มมูลค่าตามแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์และมีความเป็นสากลได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีประเด็นการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

บรรณานุกรม :