ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืด และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในแม่น้ำมูล ในเขตอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิจัย : รอตมงคลดี
คำค้น : species diversity, freshwater fish, Mun River
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แม่น้ำมูลเป็นแหล่งทรัพยากรประมงสำคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งสามารถทำการประมงได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด ซึ่งในฤดูฝนสัตว์เหล่านี้จะแพร่กระจายไปตามลำน้ำสาขาสู่ท้องนาและแหล่งน้ำใกล้เคียง ทำให้บริเวณเหล่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์

บรรณานุกรม :