ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและคุณภาพน้ำ และการสร้างบทเรียนท้องถิ่นในพื้นที่ฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและคุณภาพน้ำ และการสร้างบทเรียนท้องถิ่นในพื้นที่ฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย : ปริญญา มูลสิน
คำค้น : ความหลากหลายทางชีวภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา มูลสิน . (2559). ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและคุณภาพน้ำ และการสร้างบทเรียนท้องถิ่นในพื้นที่ฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปริญญา มูลสิน . 2559. "ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและคุณภาพน้ำ และการสร้างบทเรียนท้องถิ่นในพื้นที่ฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปริญญา มูลสิน . "ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและคุณภาพน้ำ และการสร้างบทเรียนท้องถิ่นในพื้นที่ฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
ปริญญา มูลสิน . ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและคุณภาพน้ำ และการสร้างบทเรียนท้องถิ่นในพื้นที่ฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.