ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคเครื่องตีเกลียวไหมแบบ2 ทิศทางและรอไหมเส้นพุ่ง กึ่งอัตโนมัติเพื่อออกแบบลายผ้าตามจินตนาการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคเครื่องตีเกลียวไหมแบบ2 ทิศทางและรอไหมเส้นพุ่ง กึ่งอัตโนมัติเพื่อออกแบบลายผ้าตามจินตนาการ
นักวิจัย : ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
คำค้น : เครื่องตีเกลียวไหม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร . (2559). การพัฒนาเทคนิคเครื่องตีเกลียวไหมแบบ2 ทิศทางและรอไหมเส้นพุ่ง กึ่งอัตโนมัติเพื่อออกแบบลายผ้าตามจินตนาการ.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร . 2559. "การพัฒนาเทคนิคเครื่องตีเกลียวไหมแบบ2 ทิศทางและรอไหมเส้นพุ่ง กึ่งอัตโนมัติเพื่อออกแบบลายผ้าตามจินตนาการ".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร . "การพัฒนาเทคนิคเครื่องตีเกลียวไหมแบบ2 ทิศทางและรอไหมเส้นพุ่ง กึ่งอัตโนมัติเพื่อออกแบบลายผ้าตามจินตนาการ."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร . การพัฒนาเทคนิคเครื่องตีเกลียวไหมแบบ2 ทิศทางและรอไหมเส้นพุ่ง กึ่งอัตโนมัติเพื่อออกแบบลายผ้าตามจินตนาการ. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.