ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรื่องเล่าพระอารามหลวงอุบลราชธานี: การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เรื่องเล่าพระอารามหลวงอุบลราชธานี: การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นักวิจัย : สุนทร วรหาร
คำค้น : พระอารามหลวง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนทร วรหาร . (2559). เรื่องเล่าพระอารามหลวงอุบลราชธานี: การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุนทร วรหาร . 2559. "เรื่องเล่าพระอารามหลวงอุบลราชธานี: การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุนทร วรหาร . "เรื่องเล่าพระอารามหลวงอุบลราชธานี: การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
สุนทร วรหาร . เรื่องเล่าพระอารามหลวงอุบลราชธานี: การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.