ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไซยาไนด์ด้วยแผ่นฟิล์มชีวภาพโดยอาศัยปฏิกิริยานินไฮย์ดรินในตัวอย่างเอทานอลจากกระบวนการหมักมันสำปะหลัง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไซยาไนด์ด้วยแผ่นฟิล์มชีวภาพโดยอาศัยปฏิกิริยานินไฮย์ดรินในตัวอย่างเอทานอลจากกระบวนการหมักมันสำปะหลัง
นักวิจัย : รมย์ธีรา เชื้อโชติ
คำค้น : ไซยาไนด์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รมย์ธีรา เชื้อโชติ . (2559). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไซยาไนด์ด้วยแผ่นฟิล์มชีวภาพโดยอาศัยปฏิกิริยานินไฮย์ดรินในตัวอย่างเอทานอลจากกระบวนการหมักมันสำปะหลัง.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รมย์ธีรา เชื้อโชติ . 2559. "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไซยาไนด์ด้วยแผ่นฟิล์มชีวภาพโดยอาศัยปฏิกิริยานินไฮย์ดรินในตัวอย่างเอทานอลจากกระบวนการหมักมันสำปะหลัง".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รมย์ธีรา เชื้อโชติ . "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไซยาไนด์ด้วยแผ่นฟิล์มชีวภาพโดยอาศัยปฏิกิริยานินไฮย์ดรินในตัวอย่างเอทานอลจากกระบวนการหมักมันสำปะหลัง."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
รมย์ธีรา เชื้อโชติ . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไซยาไนด์ด้วยแผ่นฟิล์มชีวภาพโดยอาศัยปฏิกิริยานินไฮย์ดรินในตัวอย่างเอทานอลจากกระบวนการหมักมันสำปะหลัง. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.