ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
นักวิจัย : วาสนา เสียงดัง
คำค้น : อิฐ , วัสดุทนไฟ , การวางแผนการผลิต , Bricks , Production planning , Refractory materials
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ชอุ่ม มลิลา
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745825697 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47451
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอิฐทนไฟของโรงงานที่ให้ผลผลิตต่ำ จากโรงงานที่ศึกษา พบว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ การวางแผนการผลิต เนื่องจากมีใบสั่งค้างผลิตจำนวนมาก และมีการดับเตาหรือลดอุณหภูมิเตาเผนอยู่เสมอๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในขั้นแรก จึงได้สร้างแผนการผลิตขึ้นมา โดยมีข้อเสนอแนะต่อไปนี้ : 1. จัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยเทคนิค ABC แล้วคาดคะเนความต้องการผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม A 2. อุณหภูมิการเผาควรเพิ่มตามลำดับจากต่ำไปสูง และลดลงจากสูงไปต่ำ ซึ่งในแต่ละรอบการเผา จะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน และมีช่วงการปิดซ่อมเตาประมาณ 2 เดือน ด้วยข้อเสนอแนะข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแผนการผลิตที่สร้างขึ้นใหม่ กับการผลิตจริงใน 1 รอบของการเผา (จากเริ่มเปิดเตาถึงช่วงเวลาที่ศึกษา) พบว่า ประสิทธิภาพได้เพิ่มขึ้นโดยเวลาการเผาลดลง ประมาณ 10.5% และประมาณการใช้น้ำมันเตาลดลง 12.8% หรือประมาณ 600.000 บาทต่อปี

บรรณานุกรม :
วาสนา เสียงดัง . (2536). การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา เสียงดัง . 2536. "การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา เสียงดัง . "การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
วาสนา เสียงดัง . การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.