ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่ก่อโรคเพื่อการควบคุมโรค ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย 1. การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในปูที่ติดเชื้อไวรัส 2. การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่ก่อโรคจากเชื้อ Bordetella pertussis 3. การศึกษาหน้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่ก่อโรคเพื่อการควบคุมโรค ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย 1. การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในปูที่ติดเชื้อไวรัส 2. การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่ก่อโรคจากเชื้อ Bordetella pertussis 3. การศึกษาหน้าที่เชิงสรีรวิทยาของเอนไซม์ Glutathione transferases ในแมลงหวี่ Drosophila 4. การศึกษาเชิงชีวเคมีของโปรตีน NS3 เพื่อเป็นแบบจำลองของการค้นพบยาต้านไวรัส Dengue
นักวิจัย : ชาติชาย กฤตนัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาติชาย กฤตนัย . (2554). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่ก่อโรคเพื่อการควบคุมโรค ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย 1. การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในปูที่ติดเชื้อไวรัส 2. การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่ก่อโรคจากเชื้อ Bordetella pertussis 3. การศึกษาหน้า.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชาติชาย กฤตนัย . 2554. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่ก่อโรคเพื่อการควบคุมโรค ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย 1. การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในปูที่ติดเชื้อไวรัส 2. การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่ก่อโรคจากเชื้อ Bordetella pertussis 3. การศึกษาหน้า".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชาติชาย กฤตนัย . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่ก่อโรคเพื่อการควบคุมโรค ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย 1. การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในปูที่ติดเชื้อไวรัส 2. การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่ก่อโรคจากเชื้อ Bordetella pertussis 3. การศึกษาหน้า."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.
ชาติชาย กฤตนัย . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่ก่อโรคเพื่อการควบคุมโรค ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย 1. การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในปูที่ติดเชื้อไวรัส 2. การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่ก่อโรคจากเชื้อ Bordetella pertussis 3. การศึกษาหน้า. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.