ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 ย่อย 1. การบูรณาการ และพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 3. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 ย่อย 1. การบูรณาการ และพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 3. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้แก่ ครู/บิดามารดา/พี่เลี้ยง/ชุมชน/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น
นักวิจัย : สายฤดี วรกิจโภคาทร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายฤดี วรกิจโภคาทร . (2554). การบูรณาการและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 ย่อย 1. การบูรณาการ และพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 3. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สายฤดี วรกิจโภคาทร . 2554. "การบูรณาการและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 ย่อย 1. การบูรณาการ และพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 3. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สายฤดี วรกิจโภคาทร . "การบูรณาการและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 ย่อย 1. การบูรณาการ และพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 3. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.
สายฤดี วรกิจโภคาทร . การบูรณาการและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 ย่อย 1. การบูรณาการ และพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 3. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.