ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเจริญเติบโต และการสร้างสารอาร์ทีมีซินินของต้นสมุนไพรชิงเฮาที่ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเจริญเติบโต และการสร้างสารอาร์ทีมีซินินของต้นสมุนไพรชิงเฮาที่ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
นักวิจัย : กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน . (2551). การศึกษาการเจริญเติบโต และการสร้างสารอาร์ทีมีซินินของต้นสมุนไพรชิงเฮาที่ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน . 2551. "การศึกษาการเจริญเติบโต และการสร้างสารอาร์ทีมีซินินของต้นสมุนไพรชิงเฮาที่ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน . "การศึกษาการเจริญเติบโต และการสร้างสารอาร์ทีมีซินินของต้นสมุนไพรชิงเฮาที่ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Print.
กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน . การศึกษาการเจริญเติบโต และการสร้างสารอาร์ทีมีซินินของต้นสมุนไพรชิงเฮาที่ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551.