ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการทางการได้ยนิน (ระยะที่ 2) 1. การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพบทเรียนวิทยาศาสตร์บนเว็บสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน 2. การวิจัยและพัฒนาตัวอักษรสะกดนิ้วมือประมวลคำศัพท์แบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการทางการได้ยนิน (ระยะที่ 2) 1. การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพบทเรียนวิทยาศาสตร์บนเว็บสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน 2. การวิจัยและพัฒนาตัวอักษรสะกดนิ้วมือประมวลคำศัพท์แบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
นักวิจัย : เบญจพร ศักดิ์ศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบญจพร ศักดิ์ศิริ . (2554). การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการทางการได้ยนิน (ระยะที่ 2) 1. การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพบทเรียนวิทยาศาสตร์บนเว็บสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน 2. การวิจัยและพัฒนาตัวอักษรสะกดนิ้วมือประมวลคำศัพท์แบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เบญจพร ศักดิ์ศิริ . 2554. "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการทางการได้ยนิน (ระยะที่ 2) 1. การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพบทเรียนวิทยาศาสตร์บนเว็บสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน 2. การวิจัยและพัฒนาตัวอักษรสะกดนิ้วมือประมวลคำศัพท์แบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เบญจพร ศักดิ์ศิริ . "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการทางการได้ยนิน (ระยะที่ 2) 1. การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพบทเรียนวิทยาศาสตร์บนเว็บสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน 2. การวิจัยและพัฒนาตัวอักษรสะกดนิ้วมือประมวลคำศัพท์แบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.
เบญจพร ศักดิ์ศิริ . การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการทางการได้ยนิน (ระยะที่ 2) 1. การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพบทเรียนวิทยาศาสตร์บนเว็บสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน 2. การวิจัยและพัฒนาตัวอักษรสะกดนิ้วมือประมวลคำศัพท์แบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.