ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในบริบทไทย 1. การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เบาะรองนั่งบำบัดแผลกดทับ 2. การวิจัยและพัฒนาสื่อช่วยสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักวิจัยที่มีความพิการทางการมองเห็น 3. การวิจัยและพัฒนากระดานสื่อสารสำหรับผู้ป่วยชา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในบริบทไทย 1. การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เบาะรองนั่งบำบัดแผลกดทับ 2. การวิจัยและพัฒนาสื่อช่วยสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักวิจัยที่มีความพิการทางการมองเห็น 3. การวิจัยและพัฒนากระดานสื่อสารสำหรับผู้ป่วยชาวไทยที่สูญเสียความสามารถทางการพูด
นักวิจัย : เบญจพร ศักดิ์ศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบญจพร ศักดิ์ศิริ . (2554). เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในบริบทไทย 1. การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เบาะรองนั่งบำบัดแผลกดทับ 2. การวิจัยและพัฒนาสื่อช่วยสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักวิจัยที่มีความพิการทางการมองเห็น 3. การวิจัยและพัฒนากระดานสื่อสารสำหรับผู้ป่วยชา.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เบญจพร ศักดิ์ศิริ . 2554. "เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในบริบทไทย 1. การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เบาะรองนั่งบำบัดแผลกดทับ 2. การวิจัยและพัฒนาสื่อช่วยสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักวิจัยที่มีความพิการทางการมองเห็น 3. การวิจัยและพัฒนากระดานสื่อสารสำหรับผู้ป่วยชา".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เบญจพร ศักดิ์ศิริ . "เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในบริบทไทย 1. การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เบาะรองนั่งบำบัดแผลกดทับ 2. การวิจัยและพัฒนาสื่อช่วยสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักวิจัยที่มีความพิการทางการมองเห็น 3. การวิจัยและพัฒนากระดานสื่อสารสำหรับผู้ป่วยชา."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.
เบญจพร ศักดิ์ศิริ . เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในบริบทไทย 1. การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เบาะรองนั่งบำบัดแผลกดทับ 2. การวิจัยและพัฒนาสื่อช่วยสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักวิจัยที่มีความพิการทางการมองเห็น 3. การวิจัยและพัฒนากระดานสื่อสารสำหรับผู้ป่วยชา. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.