ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ . (2552). การพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ 2).
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ . 2552. "การพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ 2)".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ . "การพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ 2)."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. Print.
มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ . การพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ 2). นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2552.