ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Angiostrongylus cantonensis ในหอยน้ำจืดที่พบได้จาก 18 จังหวัดของประเทศไทย ความแพร่หลายและปริมาณของเชื้อพยาธิ องค์ประกอบทางชีวเคมี ความเป็นแอนติเจนต่อแอนติบอดีของโรคพยาธิ และพันธุกรรมระดับประชากร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Angiostrongylus cantonensis ในหอยน้ำจืดที่พบได้จาก 18 จังหวัดของประเทศไทย ความแพร่หลายและปริมาณของเชื้อพยาธิ องค์ประกอบทางชีวเคมี ความเป็นแอนติเจนต่อแอนติบอดีของโรคพยาธิ และพันธุกรรมระดับประชากร
นักวิจัย : ชลิต โกมลมิศร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลิต โกมลมิศร์ . (2554). Angiostrongylus cantonensis ในหอยน้ำจืดที่พบได้จาก 18 จังหวัดของประเทศไทย ความแพร่หลายและปริมาณของเชื้อพยาธิ องค์ประกอบทางชีวเคมี ความเป็นแอนติเจนต่อแอนติบอดีของโรคพยาธิ และพันธุกรรมระดับประชากร.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชลิต โกมลมิศร์ . 2554. "Angiostrongylus cantonensis ในหอยน้ำจืดที่พบได้จาก 18 จังหวัดของประเทศไทย ความแพร่หลายและปริมาณของเชื้อพยาธิ องค์ประกอบทางชีวเคมี ความเป็นแอนติเจนต่อแอนติบอดีของโรคพยาธิ และพันธุกรรมระดับประชากร".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชลิต โกมลมิศร์ . "Angiostrongylus cantonensis ในหอยน้ำจืดที่พบได้จาก 18 จังหวัดของประเทศไทย ความแพร่หลายและปริมาณของเชื้อพยาธิ องค์ประกอบทางชีวเคมี ความเป็นแอนติเจนต่อแอนติบอดีของโรคพยาธิ และพันธุกรรมระดับประชากร."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.
ชลิต โกมลมิศร์ . Angiostrongylus cantonensis ในหอยน้ำจืดที่พบได้จาก 18 จังหวัดของประเทศไทย ความแพร่หลายและปริมาณของเชื้อพยาธิ องค์ประกอบทางชีวเคมี ความเป็นแอนติเจนต่อแอนติบอดีของโรคพยาธิ และพันธุกรรมระดับประชากร. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.