ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบแขนกลเพื่อเสริมการทำงานของแขนมนุษย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบแขนกลเพื่อเสริมการทำงานของแขนมนุษย์
นักวิจัย : วรากร เจริญสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรากร เจริญสุข . (2554). โครงการพัฒนาระบบแขนกลเพื่อเสริมการทำงานของแขนมนุษย์.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
วรากร เจริญสุข . 2554. "โครงการพัฒนาระบบแขนกลเพื่อเสริมการทำงานของแขนมนุษย์".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
วรากร เจริญสุข . "โครงการพัฒนาระบบแขนกลเพื่อเสริมการทำงานของแขนมนุษย์."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.
วรากร เจริญสุข . โครงการพัฒนาระบบแขนกลเพื่อเสริมการทำงานของแขนมนุษย์. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.