ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ที่ย่อยสลายสารไฮดรอกซีไพรีดีน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ที่ย่อยสลายสารไฮดรอกซีไพรีดีน
นักวิจัย : พิมพ์ใจ ใจเย็น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์ใจ ใจเย็น . (2549). โครงการการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ที่ย่อยสลายสารไฮดรอกซีไพรีดีน.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิมพ์ใจ ใจเย็น . 2549. "โครงการการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ที่ย่อยสลายสารไฮดรอกซีไพรีดีน".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิมพ์ใจ ใจเย็น . "โครงการการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ที่ย่อยสลายสารไฮดรอกซีไพรีดีน."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549. Print.
พิมพ์ใจ ใจเย็น . โครงการการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ที่ย่อยสลายสารไฮดรอกซีไพรีดีน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2549.