ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม
นักวิจัย : ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร . (2556). โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร . 2556. "โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร . "โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.
ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร . โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2556.