ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคทางเซลล์และโปรโตพลาสต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการผลิตสารต้านเชื้อมาลาเรียของต้นชิงเฮา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคทางเซลล์และโปรโตพลาสต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการผลิตสารต้านเชื้อมาลาเรียของต้นชิงเฮา
นักวิจัย : กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน . (2544). การพัฒนาเทคนิคทางเซลล์และโปรโตพลาสต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการผลิตสารต้านเชื้อมาลาเรียของต้นชิงเฮา.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน . 2544. "การพัฒนาเทคนิคทางเซลล์และโปรโตพลาสต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการผลิตสารต้านเชื้อมาลาเรียของต้นชิงเฮา".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน . "การพัฒนาเทคนิคทางเซลล์และโปรโตพลาสต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการผลิตสารต้านเชื้อมาลาเรียของต้นชิงเฮา."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. Print.
กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน . การพัฒนาเทคนิคทางเซลล์และโปรโตพลาสต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการผลิตสารต้านเชื้อมาลาเรียของต้นชิงเฮา. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2544.