ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตายในประชากรไทย : สาเหตุสำคัญ ปัจจัยเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต:การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เชิงสหวิทยาการ 1) โครงการวิจัยการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง และอุบัติการณ์ของโรคหลอดเล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตายในประชากรไทย : สาเหตุสำคัญ ปัจจัยเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต:การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เชิงสหวิทยาการ 1) โครงการวิจัยการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง และอุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง 3) การตายจากโรคมะเร็งตับ 4) การตายจากโรคมะเร็งในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและระบาดวิทยาของโรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มพนักงานที่เป็นสตรี 5) การศึกษาอุบัติการและปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรค เบาหวาน 6) การตายจากภาวะโภชนาการ 7) การตายจากอุบัติเหตุและความรุนแรงในประเทศไทย 8) การวิจัยการตายที่สัมพันธ์กับสาเหตุทางพันธุกรรม
นักวิจัย : รัชตะ รัชตะนาวิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชตะ รัชตะนาวิน . (2548). การตายในประชากรไทย : สาเหตุสำคัญ ปัจจัยเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต:การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เชิงสหวิทยาการ 1) โครงการวิจัยการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง และอุบัติการณ์ของโรคหลอดเล.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
รัชตะ รัชตะนาวิน . 2548. "การตายในประชากรไทย : สาเหตุสำคัญ ปัจจัยเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต:การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เชิงสหวิทยาการ 1) โครงการวิจัยการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง และอุบัติการณ์ของโรคหลอดเล".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
รัชตะ รัชตะนาวิน . "การตายในประชากรไทย : สาเหตุสำคัญ ปัจจัยเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต:การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เชิงสหวิทยาการ 1) โครงการวิจัยการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง และอุบัติการณ์ของโรคหลอดเล."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. Print.
รัชตะ รัชตะนาวิน . การตายในประชากรไทย : สาเหตุสำคัญ ปัจจัยเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต:การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เชิงสหวิทยาการ 1) โครงการวิจัยการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง และอุบัติการณ์ของโรคหลอดเล. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2548.