ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลแผนงานการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาติดสารเสพติด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลแผนงานการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาติดสารเสพติด
นักวิจัย : ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ . (2556). การประเมินผลแผนงานการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาติดสารเสพติด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ . 2556. "การประเมินผลแผนงานการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาติดสารเสพติด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ . "การประเมินผลแผนงานการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาติดสารเสพติด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ . การประเมินผลแผนงานการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาติดสารเสพติด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.