ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของเขื่อนแควน้อยบำรุงแกนภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามตรวจประเมินมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2556

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของเขื่อนแควน้อยบำรุงแกนภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามตรวจประเมินมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2556
นักวิจัย : กันตพงษ์ ปราบสงบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กันตพงษ์ ปราบสงบ . (2556). จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของเขื่อนแควน้อยบำรุงแกนภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามตรวจประเมินมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2556.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กันตพงษ์ ปราบสงบ . 2556. "จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของเขื่อนแควน้อยบำรุงแกนภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามตรวจประเมินมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2556".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กันตพงษ์ ปราบสงบ . "จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของเขื่อนแควน้อยบำรุงแกนภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามตรวจประเมินมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2556."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
กันตพงษ์ ปราบสงบ . จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของเขื่อนแควน้อยบำรุงแกนภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามตรวจประเมินมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2556. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.