ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว
นักวิจัย : รัตนา ปานเรียนแสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนา ปานเรียนแสน . (2556). การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รัตนา ปานเรียนแสน . 2556. "การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รัตนา ปานเรียนแสน . "การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
รัตนา ปานเรียนแสน . การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.